Utasbiztosításról a Covid kapcsán -5 leggyakoribb kérdés –

dec 7, 2021

Szerző: Cserhalmi András

 

A pandémia okán, egyre többen kötnek úgynevezett stornó biztosítást is a hagyományos utasbiztosítás mellett. A stornó biztosítás vagy hétköznapi nyelven az ún. „útlemondási” biztosítás arra szól, hogy a biztosító a biztosított utazásképtelensége esetén felmerült, az utazásszervező, illetve az utazási jegyet értékesítő iroda által visszatartott összeget megtéríti. Ezt általában az értékesítéskor vagy legkésőbb azt követő 15 napon belül lehet megkötni.

 

 

Lássuk a leggyakrabban felmerülő kérdéseket:

1. Térít-e a biztosító, ha olyan országba / régióba utazom, amely szerepel a Külgazdasági- és Külügyminisztérium által „utazásra nem javasolt” térségek között?
Amennyiben az utas olyan területre vagy régióba utazik, amely az utazás napján szerepel a Külgazdasági és Külügyminisztérium által „utazásra nem javasolt térségek” között, az utasbiztosítás nem nyújt fedezetet a koronavírus fertőzés kapcsán felmerülő kárigények vonatkozásában.

2. Mi a helyzet akkor, ha karanténba kerülök?
Az adott területre vonatkozó be- és kiutazási karantént csak hatóság rendelhet el és szintén hatóság oldhatja azt fel. Ha az utas karanténba kerül, együttműködési kötelezettség terheli! Pusztán a karanténba kerülés ténye jellemzően nem minősül biztosítási eseménynek, ezért a legtöbb biztosító nem nyújt szolgáltatást. Azonban van olyan utasbiztosítás, amely alapján a biztosított karanténba kerülése is biztosítási eseménynek minősül, és ez alapján pl. megtéríti a karantén miatt felmerült meghosszabbított szállodai tartózkodás vagy a hazautazás többletköltségét. Amennyiben a karantén időtartama alatt biztosítási esemény következik be, például a biztosított személy a koronavírus miatt vagy egyéb okból kifolyólag sürgősségi orvosi ellátásra szorul, vagy ha egyéb biztosítási esemény történik, akkor a biztosítók vállalják a szolgáltatást.

3. Kiterjed-e az utasbiztosítás a COVID-19 fedezetre?
A biztosítók jellemzően vállalják a szolgáltatást a koronavírus-járvány kapcsán szükséges sürgősségi ellátás vonatkozásában (ideértve különösen az orvosi ellátás, gyógyszerek, mentés és hazaszállítás költségét) a választott utasbiztosítás szerinti összeghatárig.

4. Fizeti-e a biztosító az útlemondással kapcsolatos költségeket, ha olyan területre szól az utazásom, amit lezártak / karanténba helyeztek, a koronavírus miatt?
Nem, az útlemondás biztosítás nem fizet, ha olyan területre szól az utazás, amit lezártak, illetve ha a biztosított karanténba került a koronavírus miatt. Az útlemondás biztosítás csak azokban az esetekben szolgáltat, amelyeket a biztosítási feltételek tételesen felsorolnak. A lemondás okai akár széles kört is felölelhetnek (pl. a biztosított vagy egy közeli hozzátartozó elhalálozása, súlyos megbetegedése, nagyobb kárú betörés vagy rablás esetén, váratlan terhesség stb.) mindegyikben közös ugyanakkor, hogy ezek valamilyen módon mind a biztosított személyéhez, illetve egyes esetekben a biztosított személy közvetlen hozzátartozójához kötődnek. A célország vagy adott térség koronavírussal vagy bármely vírussal fertőzöttsége, vagy ennek veszélye a biztosítás szempontjából jellemzően nem lemondási ok, azaz nem biztosítási esemény.

 

5. Mi lesz a repülőjegyemmel, ha törli a légitársaság a járatomat?

Az útlemondás biztosítás nem nyújt térítést erre az esetre. A légitársaság eljárása attól függ, hogy mi volt a járattörlés oka. Főszabályként a légitársaság vis maior esetén nem köteles visszatéríteni a repülőjegy árát, ugyanakkor jelen helyzetben a légitársaságok ettől a főszabálytól eltérhetnek. Amennyiben a törlés oka nem vis maior volt, akkor az a légitársaság, amely a járatot törölte, köteles visszaadni a repülőjegy árát, vagy köteles azt áttenni másik időpontra.

+1 Mi a helyzet akkor, ha szervezett úton vettem volna részt, de a koronavírus miatt az utazás ellehetetlenül?
Ez a kérdés nem biztosítási kérdés, egy európai szabályozáson alapuló hazai jogszabály ugyanakkor rendezi ezt az esetet. Az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás-együttesre vonatkozó 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a 9. §-ban kimondja, hogy abban az esetben, amikor az utazásszervező azért mondja fel az utazási szerződést, mert a célország „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, akkor a) az utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy b) ha az utazásszervező az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére.

 

forrás: Mabisz és a biztosító társaságok szerződéses feltételei

 

  1. Cserhalmi András

    Stratégiai és Üzletfejlesztési Igazgató

Szívesen konzultálok egy szakértővel!

Kérjük nyilatkozzon:

Share This